Gå til innhold Gå til meny

Fra informasjonsmøte den 2. desember

7. desember 2010 av Jan Erik Granamo

Informasjonsmøte den 2. desember kl 1800 var ikke like godt besøkt som de forrige informasjonsmøtene, om det er tegn på at nygjerrigheten har forsvunnet eller at det er bedre å ha informasjonsmøtene på dagtid må vi prøve å finne ut av. Er det noen som har meninger om dette så gi oss et tips. Her er noen av de viktige informasjonene som ble gitt:

Byggetrinn 1

Byggetrinn er 8-10 uker forsinket i forhold til planen. De er mulig å ta inn noe av dette. Selve garderobedelen og idrettsgata (inngangen til hallene) er 15 uker forsinket, her er det vanskelig å ta inn noe.

Byggetrinn 2

Skal behandles i fylkestinget 2.mars og man nsatser på en byggetart  4 april 2011 med sluttføring ett år senere.

Utredning om drift av Campus Steinkjer etter prosjektperioden

Det jobbes med 2 alternativer ett hvor det dannes et nytt aksjeselskap og det andre alternativet er å legge Campus Steinkjer til et allerede eksisterende selskap. Det første alternativet har sine største utfordringer i forhold til å skaffe eiere som er villig til å gå inn med aksjekapital og samtidig være pådrivende nok for å skape en forventet utvikling.

I det andre alternativet er det naturlig å tenke seg at det er Steinkjerhallen som overtar ansvaret for Campus Steinkjer. Her og er det viktig at det blir stor fokus på innholdsutviklingen i Campus Steinkjer og det kan være utfordrende nok når dette skal stilles opp mot ordinær drift med krav til økonomiske resultat etc. Gruppen som jobber med utredningen består av Leif Arne Hafstad, Kjell Åge Gotvassli, Bjørn Bratt , Kåre Prestmo, Bodil Vekset, Audun Kolstad og Jan Erik Granamo. Utredningen skal være ferdig 1. feb 2011.

Bruken av navnet Campus Steinkjer

Det blir lagt ut et eget notat under dokumenter om dette. Utredningsgruppen for denne utredningen består av : Leif Arne Hafstad, Ellen Samuelsen, Bjørn Høgsnes, Vegard Iversen, Arnt Egil Stjernen og Jan Erik Granamo.

Skriv en kommentar

  • Følg oss på Facebook

Utvikling og design: Digipark og Lindseth Reklame