Gå til innhold Gå til meny

Spirometri

Spirometri er en undersøkelse som måler to forskjellige egenskaper ved lungene.

  • Mengde luft som blåses ut
  • Strømningshastigheten

For å avdekke anstrengelsesastma tas en måling før en løpstest og målinger etter testen. Hvis det er et betydelig fall i verdiene etter testen, kan det tyde på at det er denne type astma.

Se hvordan test av lungefunksjon gjennomføres

  • Følg oss på Facebook

Utvikling og design: Digipark og Lindseth Reklame